Polish Schools

Polska Szkoła w St Albans im. Mikołaja Kopernika

Jedyna polska szkoła w Melbourne, która bez żadnych zmian nazwy czy lokalizacji przetrwała do dziś od lat 50-tych to szkoła im. Mikołaja Kopernika w St Albans.

Krótka historia

W roku 1954, delegacja miejscowych rodaków wraz z ks. Józefem Krasockim, poprosiła siostry zmartwychwstanki, aby poprowadziły u nas lekcje przedmiotów ojczystych. Klasy udostępnił australijski proboszcz ś.p. Fr. Conrad Reis (były dyrektor Katolickiego Biura Imigracji) w nowopowstałej parafialnej szkole Sacred Heart. Po paru latach pomagali siostrom nauczyciele świeccy, którzy niebawem przejęli kierownictwo szkoły.

Od tego czasu świat się zmienił, uczniowie dorośli, a ich dzieci zaczęły zasilać nasze szeregi. Cieszymy się, że współpraca z rodzicami trwa do dzisiaj. A gdy w roku 1984 księżom chrystusowcom powierzono duszpasterstwo St Albans-Ardeer, wznowiono - jak za dawnych lat - lekcje religii, które obecnie prowadzi po polsku ks. Józef Migacz.

W roku 2004 obchodziliśmy nasze 50-lecie. Międzyczasie duże zmiany nastąpiły w Ministerstwie Oświaty. Pięćdziesiąt lat temu panował przesąd że nauka języków jest dla dzieci zbyt wymagająca, a w domach imigrantów powinno mowić się po angielsku. Z biegiem czasu zauważono że uczniowie szkół sobotnich świetnie sobie radzą z językiem angielskim a nawet wyprzedzają anglojęzycznych rówieśników. Od dwudziestu lat więc, władze stanu Wiktoria zachęcają do nauki języków obcych. Wiele języków dopuszczono do wiktoriańskiej matury i zaczęto wspierać szkoły sobotnie finansowo, (raczej symbolicznymi) funduszami.

Kiedy w latach 90-tych, w ramach "Curriculum and Standards Framework" wprowadzono naukę języków obcych do wszystkich państwowych szkół w Wiktorii, okazało się że pod wieloma względami, polska szkoła w St Albans wyprzedziła wymogi stanowe. Jeden przykład, to nasz (tradycyjny już) podział uczniów na grupy według umiejętności. Mamy poziomy początkujące, średnie i zaawansowane, zamiast grup wiekowych, czy numerowanych klas. Kolejny przykład to wskazówki aby uwzględnić ściśłe powiązanie między językiem a kulturą. Tak więc nasze zajęcia z historii czy geografii, oczywiście po polsku, a także jasełka, udział w konkursach "Wiedza o Polsce" i występy podczas akademii trzeciomajowych i na Federation Square stanowią cenny wzór dla szkół australijskich.

W ostatnich latach, na prośbę rodziców, rozszerzyliśmy nasze zajęcia do poziomu gimnazjalnego. Nasze wypróbowane podejście daje uczniom bardziej solidny fundament, przygotowujący ich do wymagań VCE. Zachęcamy także najmłodszych dzieci, od lat cztery i pół, do zapisywania się do naszej szkoły, gdyż za młodych lat człowiek najłatwiej przyswaja sobie różne języki.

 

Kontakt

Polska Szkoła w St Albans im. Mikołaja Kopernika

Adres: Catholic Regional College (CRC)

Winifred St, St Albans 3021 (Melway 14 A-11)

Informacji udziala Pani Zielińska tel. 041 2831496

 

Godziny zajęć:

od 9.45 rano do 1.00 po południu w soboty.

Przyjmujemy dzieci od lat 4.5 i uczymy do poziomu zaawansowanego.

 

Galleria

Szkoły polskie w Wiktorii 2010 - 2012

Top Desktop version